Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum Analizy Danych CANDY
—inicjatywa doskonałości naukowej na Wydziale Filozoficznym
Kontakt: dr Maciej Koniewski, maciej.koniewski@uj.edu.pl

CANDY dostarcza wsparcia i wiedzy eksperckiej w zakresie planowania badań i analizy danych pracownikom i doktorantom UJ, w szczególności choć niewyłącznie w zakresie nauk społecznych. Konsultujemy indywidualne przedsięwzięcia badawcze i analityczne, współpracujemy z zespołami badawczymi, planujemy, koordynujemy i prowadzimy dydaktykę. Pomagamy w przygotowaniu wniosków grantowych, prerejestracji badań, publikacji naukowych. Zakres naszej ekspertyzy jest szeroki; zawiera planowanie badań, opracowanie planów analizy danych, organizację i przygotowanie do analiz zbiorów danych, opracowanie kodów komputerowych do obróbki i analizy danych, zaawansowaną analizę statystyczną, wnioskowanie przyczynowe, modelowanie predykcyjne, analizę tekstu, wizualizację danych, i wiele więcej.

Grupą konsultantów – pracowników UJ i ekspertów zewnętrznych, którzy w swojej pracy naukowej i dydaktycznej stosują zaawansowane metody analizy danych. Nasz zespół jest nieformalny, o zmiennym składzie osobowym i zawsze otwarty na nowych współpracowników. To grupa skupiona wokół wspólnych zainteresowań – zaawansowanych metod analizy danych i wspólnego celu – kultywowania najwyższych standardów metodologii nauk; nastawiona na wzajemne stymulowanie poszerzania i pogłębiania swojej wiedzy w tej tematyce i dzielenia się nią ze społecznością akademicką. Tym samym Centrum odpowiada na zapotrzebowanie poprawnego stosowania analiz danych, szczególnie w naukach społecznych, podnoszenia doskonałości badawczej i dydaktycznej w obszarze analizy i metodologii.

 1. Konsultacje są bezpłatne dla osób zainteresowanych.
 2. Praca konsultantów finansowana jest ze środków administrowanych przez UJ.
 3. Konsultacje są dostępne w pierwszej kolejności dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w UJ jako pierwszym miejscu pracy, prowadzących badania naukowe; dla doktorantów w ramach wolnych zasobów.
 4. Konsultacje mogą dotyczyć każdego etapu badania od planowania, poprzez zbieranie, organizację, analizę, interpretację i prezentację danych.
 5. Konsultacje mają charakter wsparcia, współpracy, wymagają zaangażowania osoby zainteresowanej, dla której konultacje powinny mieć walor edukacyjny. Konsultacji nie należy traktować jako zlecenia, usługi.
 6. Konsultacje mogą mieć charakter jednorazowego spotkania, rozmowy lub dłuższej współpracy, w tym także samodzielnej pracy konsultanta nad konsultowanym zagadnieniem. 
 7. Konsultacje są dedykowane osobom i zespołom, które pracują nad wnioskiem grantowym, artykułem naukowym, monografią.
 8. Konsultacje są prowadzone w formule 1:1 lub w małych grupach.
 9. Konsultacje odbywają się stacjonarnie w macierzystych jednostkach konsultantów lub zdalnie.
 10. Wszystkie rozmowy i konsultacje objęte są regułą poufności.
 11. Konsultacje nie mogą być rejestrowane.
 12. Zakres i czas konsultacji po ich zakończeniu zostają odnotowane w formularzu konsultacji, pod którym zgodnie podpisują się konsultant i osoba zainteresowana.
 13. Merytoryczny wkład konsultanta jest uwzględniany w publikacjach. Konsultant ustala z osobą zainteresowaną formę uwzględnienia wkładu konsultanta w ewentualne publikacje, np. współautorstwo, podziękowanie, autorstwo rozdziału, co powinno być odnotowane w formularzu konsultacji.
 14. Konsultant i osoba zainteresowana zobowiązani są przestrzegać zasad etyki badań i etyki nauczyciela akademickiego.
 15. Kwestie tu nieuregulowane każdorazowo ustalają konsultant z osobą zainteresowaną, co powinno być odnotowane w formularzu konsultacji.

Osoby zainteresowane konsultacjami prosimy o kontakt: maciej.koniewski@uj.edu.pl

Formularz wypełnia konsultant:
 https://bit.ly/formularz_konsultacji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jagiellonian University is a member of the ICPSR—part of the Institute for Social Research at the University of Michigan. Inter-university Consortium for Political and Social Research is an international consortium of more than 810 academic institutions and research organizations.
 All JU students are now eligible for membership pricing to ICPSR Summer Program in Quantitative Methods. The program is considered by many as the best summer school for training in statistics, data analysis, and quantitative research methods dedicated but not limited to social and political sciences. This opinion is shared by many JU alumni who took part in ICPSR Summer Program in the previous years.
 When register, please make sure to write to maciej.koniewski@uj.edu.pl, the ICPSR Official Representative at JU to ensure your application is processed correctly and with all discounts.
 Also, check out ICPSR data archive of more than 350,000 files of research in the social and behavioral sciences. It hosts 23 specialized collections of data in education, aging, criminal justice, substance abuse, terrorism, and other fields.

Under leading role of pharmacologists Natalia Malikowska-Racia and Piotr Popik from the Maj Institute of Pharmacology Polish Academy of Sciences we contributed to the article published in the Journal of Psychopharmacology. The goal of the study was to examine whether the treatment with psilocybin and/or LSD would demonstrate immediate and/or sustained antidepressant-like effects in the differential reinforcement of low-rate responding schedule in rats. It turned out that treatment with psilocybin but not LSD demonstrated an immediate antidepressant-like effect. By contrast, neither of the drugs showed a long-term (up to 4 weeks following administration) antidepressant-like effect. Check out the graphs --which communicate study results-- developed in Stata of (a) margins and (b) coefficients from the multilevel mixed-effects linear regression. Read and share: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/02698811231205692
 

New publication on treatment of the patients with advanced breast cancer titled “Metronomic Chemo-Endocrine Therapy (FulVEC) as a Salvage Treatment for Patients with Advanced, Treatment-Refractory ER+/HER2-Breast Cancer—A Retrospective Analysis of Consecutive Patients Data” has been published in the Journal of Clinical Medicine. The article is a product of collaboration with the Department of Oncology, Jagiellonian University Medical College. Read and share: https://lnkd.in/d3XAV8Wh

Our collab with social psychologists Katarzyna Jamróz-Dolińska and Maciej Sekerdej from the Institute of Psychology has resulted in publication titled “Increase in the preference for civic over ethnic nationalism among Poles: The impact of representations of a multiethnic past on the perceived inclusiveness of the nation”. It has been published recently in the International Journal of Intercultural Relations. Our findings demonstrate how nations may benefit from utilising some parts of their history to promote inclusiveness. Read and share: https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2023.101773

New publication in European Journal of Ageing titled “Measuring relatives’ perceptions of end‑of‑life communication with physicians in five countries: a psychometric analysis” was published by CANDY consultant as a lead author. The article uses the state-of-the-art psychometrics to test the Family Perceptions of Physician-Family Caregiver Communication scale’s unidimensionality and reliability. Read and share: https://rdcu.be/cZye0


Up to one fourth of a variance in rulings (sentencing disparities among different courts) could be attributed to the specifics of courts (most likely judges’ subjectivism) and not solely the crime case specifics or characteristics of the charged person. This is selected finding from the paper published in European Journal of Criminology, titled “A failed attempt to radically reduce inter-court sentencing disparities by legislation: Empirical evidence from Poland”, which resulted from our cooperation with Kamil Mamak, Joanna Dudek, and Daniel Kwiatkowski from Faculty of Law and Administration. Read and share: https://doi.org/10.1177/1477370820952729